Taneční kurzy

JIČÍN 

Kdy: od 1. 9. 2021  (středa)

Kde: taneční sál Fit Club, Lidické nám. 11 (bar u Čápa)

Co: taneční styl Street Dance

HOLKY 7 - 10 let 

 • každou středu /kromě státních svátků a školních prázdnin/
 • 15:25 - 16:25
 • lektorka Marie Karásková /Mája/
 • cena 1990 Kč /pol. (září - leden)


HOLKY 11 - 15 let

 • každou středu /kromě státních svátků a školních prázdnin/
 • 16:30 - 17:30
 • lektorka Marie Karásková /Mája/
 • cena 1990 Kč /pol. (září - leden)


Kurzovné za pololetí (září - leden) se hradí na účet 123-2430620217/0100, v.s. rodné číslo, zpráva pro příjemce: kurzovné Jičín (doplnit jméno a příjmení adeptky kurzu) nejpozději do 20. 9. 2021 a na druhé pololetí (únor - červen) nejpozději do 20. 2. 2022.

Kurzovné (celé nebo část) je vratné pouze v případě zrušení kurzu pořadatelem nebo ze zákazu nařízené vládou ČR v rámci protiepidemiologických opatření.


Max. 18 dětí v jednom kurzu

Přihlášku si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a poslat na e-mail: karvai.tibor@gmail.com


Lékař na požádání vystaví Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - tance (platnost má 12 měsíců; uznáváme posudek pouze na předtištěném formuláři). Přineste na kurz sebou i okopírovanou kartičku zdr. pojišťovny.


Kurz není financován z žádných městských či jiných dotací👏


TESTOVÁNÍ

 • při účasti maximálně 19 osob včetně lektora v místnosti není třeba testovat

Pravidla a doporučení https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky

Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

 • Kapacita je omezena na 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku.
 • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
 • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
 • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní nebo negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin, či doložení prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem účasti nebo aplikace očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast.
 • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
 • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní.
 • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.