Rozvrh od 7. 9. 2022

Taneční sál Lidické nám. 11

HOLKY 7 - 11 let

SHAKE

každou středu /kromě státních svátků a školních prázdnin/
15:25 - 16:25
lektorka Marie Karásková /Mája/
cena 1990 Kč za jedno pololetí 


HOLKY 12 - 18 let

HARLEM

každou středu /kromě státních svátků a školních prázdnin/
16:30 - 17:30
lektorka Marie Karásková /Mája/
cena 1990 Kč za jedno pololetí 


Kurzovné za 1. pololetí (září - leden) se hradí na účet 123-2430620217/0100, v.s. rodné číslo, zpráva pro příjemce: kurzovné Jičín (doplnit jméno a příjmení adeptky kurzu) nejpozději do 20. 9. 2022 a za 2. pololetí (únor - červen) nejpozději do 20. 2. 2023.

Kurzovné (celé nebo část) je vratné pouze v případě zrušení kurzu pořadatelem nebo ze zákazu nařízené vládou ČR v rámci protiepidemiologických opatření.

Taneční kurz je možný částečně nebo zcela hradit příspěvkem zaměstnavatele či příspěvkem u vaší zdravotní pojišťovny. Informujte se u své ZP či zaměstnavatele.

Kurz není financován z žádných městských či jiných dotací👏


Přihlášku je třeba stáhnout, vytisknout, podepsat a poslat na e-mail: tomasfilip.kancl@gmail.com


Lékař na požádání vystaví Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - tance (platnost má 12 měsíců; uznáváme posudek pouze na předtištěném formuláři). Přineste na kurz sebou i okopírovanou kartičku zdr. pojišťovny.